Certificări

Autorizații ANRE

Autorizații IAF

Alte autorizații

IGPR

IGSU A

Certificat de monitorizare, control și certificarea calității: ISO: 50001, 14001, 45001, 9001

I.S.U. (Detecție, semnalizare incendiu)

M.A.I. (Supraveghere, efracție și control acces)

GANEX (instalațiile tehnice din arii cu pericol de explozie)